آذربایجان (آرازاولکسی )

۱۳ مطلب در شهریور ۱۳۹۲ ثبت شده است

۱ نظر ۲۹ شهریور ۹۲ ، ۱۵:۳۵
محمد رضانژاد

۱ نظر ۲۹ شهریور ۹۲ ، ۱۵:۳۴
محمد رضانژاد
۱ نظر ۲۹ شهریور ۹۲ ، ۱۵:۳۲
محمد رضانژاد
۰ نظر ۲۹ شهریور ۹۲ ، ۱۵:۳۱
محمد رضانژاد
زنی با صورت کبود رفت سراغ دکتر ، دکتر پرسید: چی شده؟
زن گفت: دکتر، هر وقت شوهرم مست می یاد خونه، منو زیر مشت و لگد می گیره !
دکتر گفت :
هر وقت شوهرت مست اومد خونه یه فنجون چای سبز بردار و شروع کن به قرقره کردن و این کار رو ادامه بده ...!
دو هفته بعد، زن با ظاهری سالم و سرزنده پیش دکتر برگشت
زن گفت: دکتر، قرقره چای سبز فوق العاده بود هر بار شوهرم مست اومد خونه من شروع کردم به قرقره کردن چای سبز وشوهرم دیگه به من کاری نداشتو، الان رابطمون خیلی بهتر شده حتی اون کمتر مشروب می خوره ...!
دکتر گفت می بینی؟ 
اگه جلوی زبونت رو بگیری، خیلی چیزا حل می شن ...!

باشد که عبرتی شود برای سایر خانم ها
۰ نظر ۲۹ شهریور ۹۲ ، ۱۵:۱۸
محمد رضانژاد

ﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺳﮑﺎﻧﺲ ﻫﺎﯼ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ
ﻧﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻭ ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ٬
ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﯽ !
ﻭ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺩﺭ ﻗﻠﺒﺖ ﻧﮕﻬﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﯼ ...
ﮔﺎﻫﯽ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ،
ﺁﻧﻘﺪﺭﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ
ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﮏ ﺑﺮﯾﺰﯼ ،
ﺑﺨﻨﺪﯼ ،
ﺑﻤﯿﺮﯼ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﺷﻮﯼ...

۱ نظر ۲۶ شهریور ۹۲ ، ۱۸:۲۲
محمد رضانژاد
مرا رود و تو را دریا کشیدند

مرا پائین تو را بـالا کشیدند

برای خواهش چشمان من بود

که اینگونه تو را زیبا کشیدند
۱ نظر ۱۶ شهریور ۹۲ ، ۱۹:۴۳
محمد رضانژاد
یوخی گلمور ، گوزومه اوقدر آغلامیشام

ساقیا دولدور ایچیم ،گول هوسی ایله میشم

سونا چاتسین بو بهار من کی گولون گورممیشم!

ساقیا دولدور ایچیم یار هوسی ایله میشم

یارمنی یاد ایله میر،اونا من نیله میشم؟؟؟
۰ نظر ۱۳ شهریور ۹۲ ، ۱۶:۴۴
محمد رضانژاد

دوستت دارم!
دوستت دارم...
دیگر ارزشیـــ ندارد...
دیگر نمیتوان به این جمله اعتماد کرد...
چون عادیــ شده است.راستو و دروغشــ را نمیتوان تشخیص داد.
.
مسئله اینجا تمام نمشود
.مهم ترین نگرانی وقتی است که
میخواهی به کسی از ته دل بگویی دوستت دارم
میگویی ولی
افسوس که مانند ندای چوپان دروغگو به نظر میرسد,
با این تفاوت که تو داری چوب چوپان های دروغگویی را میخوری که 
ندای دروغشان همه چیز را خراب کرده اند.
و افسوس...
.
.
.
که حرمت دوستتــــ دارمـــ را شکسته اند..
۱ نظر ۱۳ شهریور ۹۲ ، ۱۶:۴۱
محمد رضانژاد
معلم عصبی دفتر را روی میز کوبید و داد زد : سارا…دخترک خودش را جمع و جور
کرد ، سرش را پایین انداخت و خودش را تا جلوی میز معلم کشید و با صدای
لرزان گفت : بله خانم؟
معلم که از عصبانیت شقیقه هایش می زد ، به چشمهای سیاه و مظلوم
دخترک خیره شد و داد زد : ((چند بار بگم مشقاتو تمیز بنویس و دفترت رو
سیاه و پاره نکن ؟ ها؟فردا مادرت رو میاری مدرسه می خوام در مورد بچه ی
بی انظباطش باهاش صحبت کنم ))
دخترک چانه لرزانش را جمع کرد …بغضش را به زحمت قورت داد و آرام گفت :
خانوم …مادم مریضه … اما بابام گفته آخر ماه بهش حقوق میدن … اونوقت
میشه مامانم رو بستری کنیم که دیگه از گلوش خون نیاد …اونوقت میشه
برای خواهرم شیر خشک بخریم که شب تاصبح گریه نکنه … اونوقت …
اونوقت قول داده اگه پولی موند برای من هم یه دفتر بخره که من دفترهای داداشم
رو پاک نکنم و توش بنویسم …
اونوقت قول می دم مشقامو بنویسم …
معلم صندلیش را به سمت تخته چرخاند و گفت : بشین سارا …
و کاسه اشک چشمش روی گونه خالی شد ...
۱ نظر ۱۲ شهریور ۹۲ ، ۱۷:۵۱
محمد رضانژاد
بابا نان ندارد
چشمان درشت تخته سیاه بدون پلک زدن ،من وهمشاگردی هایم رازیرنظرداشت.
معلم قصه گو،برقانون سیاه تخته نوشت:
بابانان داد،بابا نان دارد،ان مردامد،ان مردزیرباران امد.
کسی ازپشت نیمکت خاطرات نسل سوخته براشفت وگفت:
اقااجازه!چرادروغ می گویید؟
…معلم اواری از یخ بر وجودش قندیل شد و با کمی مکث،گفت:دروغ چرا؟
همکلاسی گفت :پدرم نان نداد،پدرم نان ندارد،پدرم رفت ،هرگزنیامد.
پدرم زیرباران رفت ودیگرنیامد.
سکوتی خشن برشهرک سردکلاس فائق شد.
معلم، تن لخت تخته را ازدروغ پاک کردوبازغالی که درجیبش داشت نوشت:
بابانان نداد،بابانیامد،بابازیرباران رفت وهرگزنیامد!...
۰ نظر ۱۲ شهریور ۹۲ ، ۱۷:۵۱
محمد رضانژاد
خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد                         خواهان کسی باش که خواهان تو باشد

خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد                          اغاز کسی باش که پایان تو باشد
۱ نظر ۱۱ شهریور ۹۲ ، ۱۲:۱۶
محمد رضانژاد
                                                     دفتر عشـــق که بسته شـد 
دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدم 
خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون 
به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم 
اونیکه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود 
بد جوری تو کارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
برای فاتحه بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
بـه نـام تـو سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم 
غــرور لعنتی میگفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
بازی عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم 
از تــــو گــــله نمیکنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
از دســـت قــــلبم شاکیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
چــرا گذشتـــم از خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم 
چــــــراغ ره تـاریکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم 
دوسـت ندارم چشمای مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
چه خوب میشه تصمیم تـــــــــــــــــــــــــــــــــو 
آخـر مـاجرا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه 
دسـت و دلت نلـــــــــــــــــــــــــرزه 
بزن تیر خـــــــــــــــــلاص رو 
ازاون که عاشقــــت بود 
بشنواین التماسرو 
............... 
......... 
.... 
.
۱ نظر ۱۱ شهریور ۹۲ ، ۱۲:۱۴
محمد رضانژاد