آذربایجان (آرازاولکسی )

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

چه شود ای گل نرگس، با تو دیدار کنم

جان و اهل و هستی ام، بر تو گرفتار کنم
روزه ی هجر تو از پای بینداخت مرا

کی شود با رطب وصل تو افطار کنم 


۲ نظر ۲۷ خرداد ۹۴ ، ۲۱:۱۵
محمد رضانژاد