آذربایجان (آرازاولکسی )

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است


این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست

این چه شمعیست که جانها  همه پروانه اوست

هر کجا می نگرم رنگ رخش جلوه گر است

هر کجا می گذرم جلوه مستانه اوست

هر کسی میل سوی کرببلایش دارد

من چه دانم که چه سریست به در خانه اوست

بطلب تا که فقط سیر نگاهت بکنم......

۱ نظر ۰۳ آبان ۹۳ ، ۱۹:۴۹
محمد رضانژاد