آذربایجان (آرازاولکسی )

۱ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

من ندیدم که کریــمــی به کــَـرَم فکرکند
به "چه مـــقدار به زائـــــر بدهم" فکرکند
از شما خــــواستن عشـــــق است ، ضــــرر خواهدکرد
هرکـــه در وقـــت گدایــــی به رقـــــم فــــکرکند...

۱ نظر ۰۲ دی ۹۳ ، ۱۸:۴۹
محمد رضانژاد